bridge

Viertallen en Butlertelling

Viertallen

Viertallen wordt door velen als de zuiverste vorm van wedstrijdbridge gezien. Zoals de naam al zegt spelen twee viertallen (van elk twee paren) tegen elkaar. Elk spel wordt dus tweemaal gespeeld, waarbij het ene paar NZ en het nevenpaar OW zit. De scores worden genoteerd, positieve scores in de wij-kolom en negatieve scores in de zij-kolom. Als alle spellen gespeeld zijn worden de scores per spel vergeleken en het verschil in punten bepaald en weer bij 'wij' of 'zij' geplaatst. Via een vaste tabel wordt dit verschil vertaald naar International Match Points of IMP's.

IMP schaal

verschil

IMP

   0 -   10

 0

  20 -   40

 1

  50 -   80

 2

  90 -  120

 3

 130 -  160

 4

 170 -  210

 5

 220 -  260

 6

 270 -  310

 7

 320 -  360

 8

 370 -  420

 9

 430 -  490

10

 500 -  590

11

 600 -  740

12

 750 -  890

13

 900 - 1090

14

1100 - 1290

15

1300 - 1490

16

1500 - 1740

17

1750 - 1990

18

2000 - 2240

19

2250 - 2490

20

2500 - 2990

21

3000 - 3490

22

3500 - 3990

23

4000 +     

24

 

Het grote verschil met parentelling is dat manches en slems veel belangrijker zijn dan deelscores zeker in een kwetsbare situatie. Een manche of slem wordt dus sneller geboden. Immers voorzichtigheid levert (kwetsbaar) 6 IMP op als de manche er niet in blijkt te zitten (bijvoorbeeld 3H C = 140, 4H -1 = -100, 240 voor 'wij'), maar kost 10 IMP als het er wel in zit (3H +1 = 170, 4H C = 620, 450 voor 'zij'). Dus een 35-40% maakkans is voldoende.

Vanwege dezelfde reden is voor straf doubleren (onder de manche) zeldzaam, 3H-1 tegen 3HX-1 levert 100 punten op (3 IMP), maar 3H C tegen 3HXC kost 590 punten (11 IMP).

Overslagen zijn minder belangrijk. Het behalen van het contract des te meer.

Zelf een contract halen terwijl je nevenpaar de tegenstander down speelt, leidt tot een dubbele wij-score. In een deelscore levert dat 4-6 IMP op en 10-12 IMP in een manche. Een heel hoge score heet een swing, dat kan door bijvoorbeeld in zowel NZ als OW een manche te bieden en te maken, of een slem te halen en de tegenstanders down te spelen.

Butlertelling

Butlertelling is te beschouwen als een mengvorm tussen parentelling en viertallentelling. Net als bij parenwedstrijden wordt in verschillende rondes hetzelfde spel een aantal malen gespeeld, afhankelijk van het aantal deelnemende paren. Voor elk spel wordt de 'datumscore' berekend, dat is de gemiddelde score op het spel (afgerond op 10). Vaak wordt een getrimd gemiddelde genomen, waarbij de allerlaagste en allerhoogste scores worden weggelaten. Ten slotte wordt elke score vergeleken met de datumscore en met behulp van de tabel in het aantal IMP's omgerekend.

 

Bron: Wikipedia