bridge

Leer bridgen

Lessen voor beginners

Wij geven bridgeles voor beginners waarbij we het systeem "majeurs van vijf" aanleren.

Op maandag is er cursus om 19u30, van oktober tot mei.

De lessen worden gegeven aan de hand van ons lesboek, met op schermen geprojecteerde samenvattingen en voorbeelden. Na de theoretische les van +/- 1 uur wordt er gespeeld waarbij de kaarten met de computer en een deelmachine zo gedeeld zijn dat men de aangeleerde theorie kan inoefenen. De lessen eindigen rond 22u - 22.30u.

Het lesgeld bedraagt:

  • 60€ voor de eerste serie van +/-10 lessen, inclusief de lesteksten en een geheugensteun (oktober tot +/- einde december)
  • 60€ voor de aansluitende serie lessen (januari tot +/- maart-april)
  • na de 2e serie kan men lid worden van de club met 20€ korting. Het jaarlijkse lidgeld van de club bedraagt op dit ogenblik 100€, incl. lidmaatschap Vlaamse Bridge Liga en loopt van 1 juli tot 30 juni.

Het lesgeld voor jongeren is verminderd. Vraag inlichtingen over het lesgeld dat voor u van toepassing is.

Men kan inschrijven:

  • bij het bridgebestuur bridge@unionsandeman.be
  • op onze opendeurdag: zondag 29 september 2019, 10-17u.
  • door overschrijving van het lesgeld voor de eerste 10 lessen, op rekening BE27-979-5929193-73 van M.Mertens
  • op de eerste lesdag maandag 7 oktober 2019 om 19u