bridge

Leer bridgen

Initiatielessen voor beginners

Wij geven bridgeles voor beginners waarbij we het systeem "majeurs van vijf" aanleren.

Op maandag is er cursus om 19u30, van oktober tot mei.

De lessen worden gegeven aan de hand van ons lesboek, met op schermen geprojecteerde samenvattingen en voorbeelden. Na de theoretische les van +/- 1 uur wordt er gespeeld waarbij de kaarten met de computer en een deelmachine zo gedeeld zijn dat men de aangeleerde theorie kan inoefenen. De lessen eindigen rond 22u - 22.30u.

Het lesgeld bedraagt:

  • 60€ voor de eerste serie van +/-10 lessen, inclusief de lesteksten en een geheugensteun (oktober tot +/- einde december)
  • 60€ voor de aansluitende serie lessen (januari tot +/- maart-april)
  • na de 2e serie kan men lid worden van de club met 20€ korting. Het jaarlijkse lidgeld van de club bedraagt op dit ogenblik 100€, incl. lidmaatschap Vlaamse Bridge Liga en loopt van 1 juli tot 30 juni.

Het lesgeld voor jongeren is verminderd. Vraag inlichtingen over het lesgeld dat voor u van toepassing is.

Volgende lessenreeks start maandag 5 oktober 2020.

Meer info: mail naar bridge@unionsandeman.be

 

Aanvullende lessen

Bridge is een zeer interessante sport waarvan het leerproces nooit stopt. Daarom worden er extra lessen gegeven rond de verschillende elementen van het spel (gratis voor de leden van de club). Op die manier kunnen we de afgestuurde cursisten beter begeleiden en vlugger laten groeien.

Zo zijn er extra lessen op maandagavond om 19u (1u) en op vrijdagavond om 19u30 (30min), telkens gevolgd door een tornooi waar de beginners in een rustige en ondersteunende omgeving hun kennis kunnen toetsen.