bridge
 
Stad Gent

Aanvullende lessen

Bridge is een zeer interessante sport waarvan het leerproces nooit stopt. Daarom worden er extra lessen gegeven rond de verschillende elementen van het spel. Op die manier kunnen we de afgestuurde cursisten beter begeleiden en vlugger laten groeien. Deze lessen zijn toegankelijk en gratis voor al onze leden. Je kan ook deelnemen aan losse sessies. Neem hier nu en dan een kijkje, wellicht is er iets voor jou bij.  

Tijdstip: 19u15 op maandag, 19u30 op vrijdag 

 

Topics maandagsessies

De data waarop de topics gegeven zullen worden, zullen in het loop van het jaar verder aangevuld worden.

De lessenreeks loopt over 2 jaar, van september tot juni. Tijdens de zomer worden geen nieuwe topics gegeven, maar worden gespeelde giften besproken om de geziene leerstof te herhalen en toe te lichten.

Speeltechniek: speelplan in een zonder troefcontract
Bieden: negatief doublet
Speeltechniek: speelplan in een zonder troefcontract
Bieden: 4de kleur
Bieden: Reverse
Bieden: oefeningen op negatief doublet en 4de kleur
Uitkomen
Speeltechniek: inleiding en voorbeelden
Speeltechniek: de snit
Speeltechniek: entrees
Bieden: slembiedingen
Handevaluatie
Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord 1-in-kleur partner (tegenpartij past)
Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord xNT van partner (tegenpartij past)
Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord 2-in-kleur partner (tegenpartij past)
Oefeningen op herbieden opener
De sterke handen: reverse, 2-klaveren, 2-ruiten
Verdediging: signaleren
Bieden: cuebid
Bieden: uitpas, verder na een infodubbel van de tegenpartij, ...
Bieden: speciale conventies: DONT, Puppet Stayman, Checkback Stayman, ...

 

Topics vrijdagsessies

Vanaf 19/01/2024 wordt de hieronder vermelde lessen hernomen - in de vermelde volgorde.

De lessen zullen vaak wat aangepast worden, naar aanleiding van feedback en zaken die wat extra toelichting vereisen of kunnen weggelaten worden. 

 • De kracht van extra troeflengte & the law of total tricks
 • Slembiedingen met extra troeflengte: Jacoby 2NT conventie + oefeningen
 • Forcing biedingen en niet-forcing biedingen
 • Verder bieden na 1NT: 4 kleuren transfer, superaccept na een majeur Jacoby, bieden met bicolor majeur + Garbage Stayman, en verder na Jacoby en Stayman
 • Spelen: Verdediging uitgebreid
 • Spelen: Wanneer troef afhalen en wanneer niet
 • Bieden: Inverted Minors
 • Bieden: Unusual 2NT en Michaels Cuebid (+ verdediging hiertegen)
 • Bieden: support dubbel
 • Bieden: verder na een zwakke of preëmptieve opening
 • Speeltechniek: LOL = verliezer op verliezer
 • Bieden: Stoppers: wanneer toon je die en hoe
 • Speeltechniek: Eliminatie en ingooi
 • Bieden: Dubbels
 • Reglementen: basis (wat elke bridger moet weten)
 • Bieden: Transfer Lebensohl (wat te doen als de tegenpartij onze 1NT opening stoort)
 • Speeltechniek: Squeeze (basis)

Interesse in een bepaald onderwerp en je wenst te weten wanneer dit zal gegeven worden, stuur dan je vraag naar marc.casteleyn@proximus.com.