bridge
Bank Delen
Stad Gent

Aanvullende lessen

Bridge is een zeer interessante sport waarvan het leerproces nooit stopt. Daarom worden er extra lessen gegeven rond de verschillende elementen van het spel. Op die manier kunnen we de afgestuurde cursisten beter begeleiden en vlugger laten groeien. Deze lessen zijn toegankelijk en gratis voor al onze leden. Je kan ook deelnemen aan losse sessies. Neem hier nu en dan een kijkje, wellicht is er iets voor jou bij.  

Tijdstip: 19u15 op maandag, 19u30 op vrijdag 

 

Topics maandagsessies

De data waarop de topics gegeven zullen worden, zullen in het loop van het jaar verder aangevuld worden.

De lessenreeks loopt over 2 jaar, van september tot juni. Tijdens de zomer worden geen nieuwe topics gegeven, maar worden gespeelde giften besproken om de geziene leerstof te herhalen en toe te lichten.

Vanaf 5 september 2022 Speeltechniek: speelplan in een zonder troefcontract
  Bieden: negatief doublet
  Speeltechniek: speelplan in een zonder troefcontract
  Bieden: 4de kleur
  Bieden: Reverse
  Bieden: oefeningen op negatief doublet en 4de kleur
  Uitkomen
  Speeltechniek: inleiding en voorbeelden
  Speeltechniek: de snit
  Speeltechniek: entrees
  Bieden: slembiedingen
  Handevaluatie
  Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord 1-in-kleur partner (tegenpartij past)
  Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord xNT van partner (tegenpartij past)
  Herbieding opener na opening 1-in-kleur en antwoord 2-in-kleur partner (tegenpartij past)
  Oefeningen op herbieden opener
  Verdediging: signaleren
  Bieden: cuebid
  Bieden: uitpas, verder na een infodubbel van de tegenpartij, ...
  Bieden: speciale conventies: DONT, Puppet Stayman, Checkback Stayman, ...

 

Topics vrijdagsessies

Vanaf 2 september 2022 Speeltechniek: LOL = verliezer op verliezer
? Speeltechniek: Eliminatie en ingooi
  ...

Onderstaande topics werden vroeger reeds gegeven. Wanneer deze nog eens zullen gegeven worden, zullen ze opnieuw opgenomen worden in de tabel hierboven. 

  • De kracht van extra troeflengte & the law of total tricks
  • Slembiedingen met extra troeflengte: Jacoby 2NT conventie + oefeningen
  • Forcing biedingen en niet-forcing biedingen
  • Verder bieden na 1NT: 4 kleuren transfer, superaccept na een majeur Jacoby, bieden met bicolor majeur + Garbage Stayman, en verder na Jacoby en Stayman
  • Spelen: Verdediging uitgebreid
  • Spelen: Wanneer troef afhalen en wanneer niet
  • Bieden: Inverted Minors
  • Bieden: Unusual 2NT en Michaels Cuebid (+ verdediging hiertegen)
  • Bieden: support dubbel
  • Bieden: verder na een zwakke of preëmptieve opening