bridge

Reglement BBO-tornooien

Op deze pagina worden de regels uitgelegd die van toepassing zijn op tornooien die onze club organiseert op BBO. De meeste van die regels worden overgenomen van BBO. Enkele regels zijn specifiek voor onze tornooien, omdat BBO de keuze vrij laat.

1. Formaat

Het tornooi wordt gespeeld als een parentornooi vanaf zes paren. Met vier paren wordt een viertallentornooi (IMP's) gespeeld. 

2. Tijd

Het tornooi start stipt. Zorg ervoor dat je op tijd ingelogd bent. Er wordt 8 minuten tijd voorzien per spel, toegepast per ronde. Als een spel niet gedaan is voor het einde van de ronde, wordt het spel geannuleerd. Als het duidelijk is wat het resultaat zou zijn, zal de arbiter dat resultaat toekennen. Als dat niet mogelijk is en één van de paren in fout is, krijgt dat paar een gemiddelde min (maximum 40%) en het andere paar een gemiddelde plus (minstens 60%). Als geen van beide paren in fout is, krijgen ze allebei 50%.

LET OP! Standaard kent BBO 50-50 toe aan paren die een gift niet spelen. Roep dus de arbiter vóór het einde van de ronde als het gevaar bestaat dat het laatste spel niet op tijd gespeeld kan worden.

3. Inschrijvingen

Het is nodig in te schrijven per paar door de volgende informatie te sturen aan bridge@unionsandeman.be: gebruikersnaam en telefoonnummer van elke speler. Deze laatste informatie is nodig om de speler in kwestie te contacteren indien die om één of andere reden niet kan deelnemen of tijdens het tornooi vast geraakt. Die informatie zal enkel daarvoor gebruikt worden. Je moet uiteraard bereikbaar blijven op het tornooi.

4. Systemen en alerteren

Dezelfde regels voor onze wekelijkse clubtornooien zijn ook van toepassing voor tornooien op BBO qua systemen. De alertprocedure volgt echter die van schermen: je alerteert je eigen biedingen. Je hoeft daarom niet de kaarten te hebben die verwacht worden volgens de uitleg. Je moet de uitleg geven die partner verwacht volgens de afspraken van je systeem. Je kunt de uitleg geven in de voorziene ruimte voor de alert of je kunt chatten naar de tegenstrevers, maar je mag de uitleg niet chatten naar de tafel. Dat is ongeoorloofde informatie voor jouw partner.

Wat moet je alerteren?

Alles wat speciaal is: dit wil zeggen alles waarvan je denkt dat de tegenstrever misschien niet zou kunnen begrijpen wat het betekent. Je moet ook alerteren als je een speciale bieding doet in de hoop dat partner het begrijpt, zelfs al heb je er geen afspraak over. Je partner kan niet zien dat je gealerteerd hebt. Dit betekent dat je alles moet alerteren: ook een doublet met een speciale betekenis (bijv. support dbl) of biedingen boven 3ZT (bijv. controlebiedingen of azenvragen), zoals bij schermen.

Welke uitleg moet je geven? Je moet uitleggen wat je afspraken zijn. Daaronder worden zowel impliciete als expliciete afspraken verstaan. Als je een bieding doet waarvan je niet zeker bent dat je partner het gaat begrijpen, dien je als uitleg te geven dat je geen afspraak hebt.

Hoe alerteren? 

Alerteren doe je best door op alert te klikken voordat je biedt. In het vakje ernaast kun je uitleg geven. Dan pas doe je je bieding. Als je vergeet het op die manier te doen, kun je ook nog klikken op de bieding die gedaan hebt. Dan verschijnt er een kadertje waarin je uitleg kunt geven. 

Je kunt doorheen het spel uitleg vragen over een bod door erop te klikken. De uitleg wordt door BBO aan de tegenstrever gevraagd wanneer je op een bieding klikt en er geen alert was. Je mag de uitleg nooit via chat aan tafel te geven. 

5. Undo

BBO voorziet een systeem om een mechanische vergissing (verkeerd geklikt met de muis) ongedaan te maken. Wanneer de speler hiervan gebruik maakt, dient de arbiter geroepen te worden. Enkel de arbiter mag dit toestaan. Het zal NOOIT toegestaan worden tijdens het spelen met de kaarten. Dit laatste is om het spel zo vlot mogelijk te laten verlopen en de verspreiding van ongeoorloofde informatie tegen te gaan. Om die reden wordt in onderstaande paragraaf nog eens uitgelegd in welk geval de arbiter zal toestaan dat je je bieding wijzigt.

Je bieding wijzigen mag enkel als je fout geklikt hebt. B.v. op het laatste moment schoof de muis weg voordat je klikte, zodat je op de verkeerde bieding klikte. Dit zal enkel toegestaan worden indien het duidelijk is dat het de enige mogelijk reden is. Zelfs als je verkeerd klikte, maar de verkeerde bieding toch mogelijk gedaan kon worden met je hand, zal er niet toegestaan worden dat je je bieding wijzigt.

De undo bevindt zich (net zoals het roepen van de arbiter) in de navigatie van de tafel (het hamburgermenu boven het spelnummer).

6. Chat & pre-alert

Tijdens het tornooi zal het enkel mogelijk zijn om te chatten met de tafel. Dit wil zeggen dat alle berichten die je stuurt, gezien worden door alle spelers aan de tafel, en enkel die spelers. Je kunt ook persoonlijk chatten met één van de tegenstrevers, maar niet met je partner.

Het is de bedoeling dat de chat aan de tafel ook gebruikt wordt voor de pre-alert: je laat aan je tegenstanders weten welk systeem je speelt, welke speciale conventies je speelt en hoe je signaleert en uitkomt. Er is geen pre-alert nodig voor de volgende afspraken: Majeurs van 5 langste mineur (wel ruiten van vier), uitkomen kleintje belooft, hoogste van een reeks of inwendige reeks, alerteren hoog is aanmoedigend.

7. Vervangingen

Om het tornooi te kunnen laten doorgaan, zal de arbiter in extremis een speler vervangen door een robot of een reservespeler. Indien er niet gereageerd wordt door een speler (b.v. wegens een slechte internetverbinding), dient de arbiter geroepen te worden, die contact zal opnemen met de speler om te zien of die verder kan spelen. De arbiter kan hier enkele minuten nodig voor hebben, dus aarzel niet om de arbiter hiervoor te roepen.

Beantwoord de telefoon als je vast zit. Het is hoogst waarschijnlijk de arbiter die je probeert te helpen.

8. Gedrag

Net zoals aan de offline bridgetafel, wordt van de spelers gevraagd zich aan de etiquette te houden. Stel je voor als je aan tafel komt, want de tegenstrevers kennen misschien jouw gebruikersnaam niet. Groet elkaar en wees beleefd tijdens het spelen, zowel tegenover je partner als de tegenstrevers.

Wees hoffelijk als de arbiter geroepen wordt, zelfs wanneer de beslissing van de arbiter je niet bevalt. Als de arbiter twijfel heeft over zijn beslissing kan hij voorstellen in beroep te gaan. Je mag vragen of je in beroep mag gaan.

Spelers die zich niet correct gedragen zullen een waarschuwing krijgen. Bij de derde waarschuwing zal de wedstrijdleider overgaan tot uitsluiting voor het volgende tornooi (op dezelfde weekdag). In het slechtste geval kan de arbiter aan BBO vragen dat de speler uitgesloten wordt van BBO.

De arbiter kan ook de chat aan alle tafels zien, maar spelers wordt gevraagd om de arbiter te roepen als ze zelf onjuist behandeld worden óf als één van de tegenstrevers de partner onjuist behandelt.

9. BBO Crash

Uitzonderlijk kan BBO crashen - dit wil zeggen dat een groot aantal spelers moeite heeft om verbonden te blijven met BBO. Hopelijk gebeurt dit niet. Als dit gebeurt, zal de arbiter dit aankondigen. Het zal een vertraging van het tornooi inhouden, die zal afhangen van de crash zelf. De arbiter zal hierover communiceren. Het tornooi zal dus later eindigen dan normaal. Als je wegens een afspraak door de crash niet tot het einde van het tornooi kunt blijven, dien je de arbiter tijdig te verwittigen, zodat die een vervanger kan vinden voor jou en eventueel jouw partner.

10. Ongeldige claims

Als je per ongeluk een slag afstaat tijdens het claimen, die je normaal gehaald zou hebben, kun je tot vijf minuten na het einde van de ronde protesteren bij de arbiter, dit in tegenstelling tot het Internationaal Wedstrijdreglement, wegens de manier waarop online bridge georganiseerd wordt.

11. Dummy

Ook op BBO wordt er van dummy verwacht zich niet in het spel te mengen. Meer bepaald is het niet toegestaan uitlatingen te doen die aangeven dat het spel ten einde is en er geclaimd kan worden. Als de dummy dit toch doet, wordt dit als een claim behandeld zonder uitleg. Dat wil zeggen dat het voordeel van de twijfel gaat naar de tegenspelers.

12. Kibitzen

Ons tornooi zal openstaan voor kibitzers. Wanneer je klit op het tornooi, zul je de tafels zien staan met de spelers (hun gebruikersnaam op BBO). Je kunt op de tafel klikken om te kibitzen.

13. Arbiter roepen 

Er is bij  onze toernooien steeds een arbiter aanwezig. Je kan hem bij je tafel roepen door te klikken in de navigatie van de tafel (het hamburgermenu boven het spelnummer).

14. Anonimiteit

Bij onze toernooien is het de bedoeling dat je jezelf kenbaar maakt aan de tegenstander. Dat kan op twee manieren: je kan je naam (of tenminste voornaam) invullen in je profiel of je kan jezelf voorstellen via chat aan elke tafel.