bridge

Reglementen

De voorbije periode zijn een aantal aanpassingen gebeurd aan onze reglementen. Hieronder vind je de huidige versie (oktober 2019) van zowel het huishoudelijk reglement als het wedstrijdreglement bridge.

Wedstrijdreglement bridge: laatste aanpassing van 11/08/2019

De belangrijkste wijziging situeert zich in toepassing van artikel 74 uit de spelregels omtrent hoffelijkheid.

  • De bepaling i.v.m. bezwarende en verzachtende omstandigheden werd geschrapt. De hoffelijkheidsregel moet in alle omstandigheden door iedereen worden nageleefd.
  • Bij overtreding van deze regel kan de tornooileiding onmiddellijk volgende sancties opleggen: een waarschuwing, puntenaftrek of verwijdering uit het tornooi.
  • Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen kan het bridgebestuur een sanctie opleggen gaande van een blaam tot tijdelijke of definitieve schorsing van het lid al naargelang de ernst van de overtreding. Dit gebeurt enkel na advies van een ethische commissie.

Huishoudelijk reglement: laatste aanpassing van 25/09/2019 

De belangrijkste wijziging situeert zich in Artikel 7: niet-leden.

  • Niet-leden kunnen maximaal 5 keer per seizoen (juli – juni) deelnemen aan onze gesloten clubtornooien. Zij betalen per deelname een opleg van 2.5 euro per persoon.
  • De bepaling dat ex-leden gedurende een bepaalde periode niet toegelaten worden voor onze gesloten tornooien, werd verwijderd.

 

21/10/2019 - EC