Beste clubgenoten, biljarters, bridgers, dames van de pietjesbak, niet-spelende leden en medewerkers.


Ik heet U, in naam van de Voorzitter Jan Serras, die er spijtig genoeg niet kon bij zijn wegens een familie reunie, heel hartelijk welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.


Eerst en vooral wil ik U en Uw familie een gelukkig en zorgeloos 2015 toewensen.
Spijtig genoeg moesten we vorig jaar afscheid nemen van een aantal leden met name Jacques Verstraeten, Georges Casteleyn, Michel Masson, en Germaine Jonckheere.


Ons ledenaantal bedraagt nu 267 leden.
Nu zijn we reeds een paar dagen in 2015 en U heeft waarschijnlijk reeds vernomen dat ons huurcontract dat ten einde liep hernieuwd werd. Het huurgeld is wel verhoogd met 55%.
Daarom een warme oproep naar ieder van jullie om allen samen jullie club te steunen door regelmatig te komen en een goed glas te drinken.
Het Bestuur doet ook een oproep aan ieder van U om U kandidaat te stellen om effectief mee te werken in de Raad van Bestuur.
We hebben nood aan nieuw bloed. We zijn met 6 leden maar de statuten staan 9 leden toe. De Heer Marc Mertens is uittredend bestuurder en heeft zijn kandidatuur hernieuwd. Indien U zich dus aangesproken voelt om Uw steentje bij te dragen gelieve dan niet na te laten Uw kandidatuur te stellen.
Onze prestaties op bridge- en biljartgebied kunt U uitgebreid volgen via onze website want ons blad BILBRI hebt U deze maand voor de laatste keer ontvangen.


Laat ons ieder competitie spelend lid aanmoedigen om het nog beter te doen dan in het verleden. Geniet allen van Uw sport.


Tot slot wil ik alle medewerkers achter de toog die zich altijd met hart en ziel inzetten, om de uurtjes die jullie in de club doorbrengen zo aangenaam mogelijk te maken, te bedanken voor hun grote inzet. Ook hartelijk dank aan allen die deze receptie weer mogelijk hebben gemaakt.
Mag ik dan ook een hartelijk applaus vragen daarvoor.


En nu gaan we het glas heffen op een positief 2015.