Wij geven bridgeles voor beginners waarbij we het systeem "majeurs van vijf"aanleren.

Op maandag is er cursus om 19u30 stipt, van oktober tot mei.

De lessen worden gegeven aan de hand van ons lesboek, met op schermen geprojecteerde samenvattingen en voorbeelden.

Na de theoretische les van +/- 1 uur wordt er gespeeld waarbij de kaarten met de computer en een deelmachine zo gedeeld zijn dat men de aangeleerde theorie kan inoefenen. De lessen eindigen rond 22u - 22.30u. 

Het lesgeld bedraagt:

1. Algemene cursus voor beginners : maandag om 19.30u

60€ voor de eerste serie van +/-10 lessen, inclusief de lesteksten en een geheugensteun (oktober tot +/- einde december)
60€ voor de aansluitende serie lessen (januari tot  +/- maart-april)
na de 2e serie kan men lid worden van de club met 20€ korting
het normale jaarlijkse lidgeld van de club bedraagt op dit ogenblik 100€, incl. lidmaatschap Vlaamse Bridge Liga en loopt van 1juli tot 30juni

Het lesgeld voor jongeren verminderd. Vraag inlichtingen over het lesgeld dat voor u van toepassing is

Men kan inschrijven:

- bij het bridgebestuur 
- op onze  opendeurdag in september (voor datum zie afzonderlijke aankondiging)
- door overschrijving van het lesgeld voor de eerste 10 lessen, op rekening BE27-979-5929193-73 van M.Mertens
- op de eerste lesdag  om 19u (voor datum zie afzonderlijke aankondiging)

2016:

Opendeurdag: zondag  ... september  10-17u

Kennismakingsles: vraag info aub.

Aanvang lessen:  normaal de eerste maandag van oktober (vraag info)